5 lucruri despre Lucrarea de Licență

Lucrarea de licență este o lucrare personală pe care, dvs., ca student o redactați după ce ați ales tema, respectând anumite cerințe ce țin de redactare și conținut și stabilind împreună cu coordonatorul științific un plan de lucru.
Oricum, veți avea la dispoziție un ghid pentru redactarea lucrării, ghid care trebuie să cuprindă toate aspectele de care trebuie să țineți cont atunci când începeți să vă realizați lucrarea de licență.
Chiar și așa, presupunând că v-ați apucat de lucrare, iar ghidul nu s-a afișat, mai jos aveți cinci dintre criteriile generale pe care trebuie să le aveți în vedere în momentul în care începeți să scrieți.

1. După alegerea temei, va trebui să vă alegeți coordonatorul științific (profesorul care o să vă îndrume și o să vă evalueze pe parcursul elaborării lucrării) și să stabiliți împreună un plan de elaborare a lucrării și o bibliografie minimală.

2. Lucrarea de licență va fi structurată pe capitole și subcapitole și trebuie să aibă:

• Copertă;
• Pagină de titlu;
• Cuprins;
• Introducere (aici veți enunța și explica tema aleasă precum și metoda de lucru),
• Structură (capitole și subcapitole numerotate crescător);
• Concluzii, Bibliografie și Anexe (dacă este cazul).

Trebuie să știți că ultimele trei nu se vor numerota ca și capitole.
De asemenea, forma de citare a surselor bibliografice este următoarea: Nume, Prenume, Titlul cărții/ lucrării, Editura, Locul publicării, anul apariției.

3. Lucrarea de licenţă o să includă și o Declarație de Onestitate, semnată în original, din care o să reiasă faptul că lucrarea vă aparține și nu este rezultatul unui plagiat.

4. Legat de normele de redactare, e bine știut faptul că se folosesc diacritice, fontul este Times New Roman de mărimea 12, iar spațiul dintre rânduri va fi de 1.5.
Capitolele încep pe pagina nouă. Notele se redau în subsolul fiecărei pagini, fiind numerotate în continuare. Pentru notele de subsol, se folosește același font, doar că mărimea acestuia va fi de 10, iar spațiul dintre rânduri de 1.
„Idem” se folosește pentru același autor, în vreme ce „Ibidem” înseamnă „În aceeaşi lucrare” sau „Tot acolo”. Op.cit. înseamnă „În lucrarea citată”.

5. În prezentarea lucrării, aveți la dispoziție în jur de 15-20 de minute și vă puteți folosi de prezentări multimedia (ex. Microsoft Office PowerPoint). Comisia va ține cont și de nota pe care ați primit-o anterior de la coordonatorul științific.


Peste câteva zile urmează să îmi susțin lucrarea, așa că am schițat doar câteva lucruri din experiența proprie. Nu ezitați să-mi adresați întrebări în comentarii sau să-mi împărtășiți experiența voastră.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *